உபயதாரர்கள்

உபயதாரர்கள் பட்டியல்

உபயதாரர்கள் பட்டியல்

டிசம்பர் மாத உபயதாரர்கள்Function Date :        C


01/12/2020

Function Date : 01/12/2020        A

உபயதாரர் : திருமதி சுசிலா

நிகழ்ச்சி :திருமண நாள்


Function Date : 01/12/2020        B

உபயதாரர் : திருமதி லெட்சுமி

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 01/12/2020        C


02/12/2020

Function Date : 02/12/2020        A

உபயதாரர் : சிவத்திரு கோபிநாத்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 02/12/2020        B

உபயதாரர் : கந்தாஸ் பிளைவுட்ஸ்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்03/11/202004/11/2020

Function Date : 04/11/2020        A

உபயதாரர் : சிவத்திரு,A.சுகுமார்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 04/11/2020        B


04/12/2020

Function Date : 04/12/2020        C
பாலு


05/12/2020

Function Date : 05/12/2020        A

உபயதாரர் : சிவத்திரு.கந்தவேல்

நிகழ்ச்சி :நினைவு நாள்


Function Date : 05/12/2020        B

உபயதாரர் : சிவத்திரு. குமார்

நிகழ்ச்சி :திருமண நாள்


Function Date : 05/12/2020        C


06/12/2020

Function Date : 06/12/2020        A
இளங்கோ

உபயதாரர் : சிவத்திரு,சாந்தி

நிகழ்ச்சி :நினைவு நாள்

07/12/2020

Function Date : 07/12/2020        O


08/12/2020

Function Date : 08/12/2020        A

Function Date : 08/12/2020        B


09/12/2020

Function Date : 09/12/2020        A
ஜார்ஜ்

Function Date : 09/12/2020        B

Function Date : 09/12/2020        C


10/12/2020

Function Date : 10/12/2020        A


Function Date : 10/12/2020        C

Function Date : 10/12/2020        D


11/12/2020

Function Date : 11/12/2020        A
பாலு

உபயதாரர் : சிவத்திரு,சரவணன் P.C

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 11/12/2020        B12/12/2020

Function Date : 12/12/2020        A

உபயதாரர் : பூபேஷ் பொன்னையா

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 12/12/2020        B


13/12/2020

Function Date : 13/12/2020        A
ஜார்ஜ்

Function Date : 13/12/2020        B


14/12/2020

Function Date : 14/12/2020        A


Function Date : 14/12/2020        C


15/12/2020

Function Date : 15/12/2020        A

உபயதாரர் : P.S.R சின்னையன்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 15/12/2020        B


16/12/2020


Function Date : 16/12/2020        B


17/12/2020

Function Date : 17/12/2020        A
வெற்றி

Function Date : 17/12/2020        B


18/12/2020

Function Date : 18/12/2020        O
நிர்மலா அம்மா


19/12/202020/12/2020

Function Date : 20/12/2020        A
பாலு

Function Date : 20/12/2020        B


21/12/2020

Function Date : 21/12/2020        O


22/12/2020

Function Date : 22/12/2020        A
ஹோட்டல் ரம்யாஸ்

உபயதாரர் : சிவத்திரு,ஜெயராமன்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்Function Date : 22/12/2020        C

Function Date : 22/12/2020        D


23/12/2020

Function Date : 23/12/2020        A
ராதை சாமிநாதன்

உபயதாரர் : சிவத்திரு,குமணன்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்


Function Date : 23/12/2020        B
ரெஃப்.ரமேஷ்

Function Date : 23/12/2020        C
ரெஃப். முத்துசாமி GH


24/12/2020

Function Date : 24/12/2020        A

Function Date : 24/12/2020        B

உபயதாரர் : திருமதி,G.,மணிமேகலை

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்25/12/2020

Function Date : 25/12/2020        A

Function Date : 25/12/2020        A

Function Date : 25/12/2020        B


26/12/2020

Function Date : 26/12/2020        A

Function Date : 26/12/2020        B

Function Date : 26/12/2020        C

Function Date : 26/12/2020        D


27/12/2020

Function Date : 27/12/2020        A28/12/2020

Function Date : 28/12/2020        O


29/12/2020

Function Date : 29/12/2020        O


30/12/2020

Function Date : 30/12/2020        A

Function Date : 30/12/2020        B

உபயதாரர் : K. பாபு

நிகழ்ச்சி :நினைவு நாள்


Function Date : 30/12/2020        C

Function Date : 30/12/2020        D

உபயதாரர் : G.R.தர்மலிங்கம்

நிகழ்ச்சி :நினைவு நாள்31/12/2020

Function Date : 31/12/2020        A
ராஜரத்தினம்

Function Date : 31/12/2020        B

Function Date : 31/12/2020        C

Function Date : 31/12/2020        D

உபயதாரர் : சிவத்திரு.விமல்

நிகழ்ச்சி :பிறந்த நாள்